Skriftlig eksamen – indekstal

Uddybning af indekstal

Indekstal er bruges til at beregne den procentvise udvikling mellem forskellige variable som ikke er direkte sammenlignelig. Indekstal vil derfor være relevant at benytte når man vil sammenligne udviklingen i fx BNP og arbejdsløshed med hinanden. Nedenfor vil vi detaljeret gennemgå indekstal og hvordan de beregnes i “hånden”. Du finder dog længere nede på siden et link til hvordan det hele nemt kan beregnes i Excel.

Beregning af indekstal

Lad os se på hvordan vi kan beregne indekstal. Vi tager udgangspunkt i denne opgave fra 2012.

Indextal-raa-maj-2012

Formlen for indeksberegninger er relativ simpel:

Basisperioden er, i dette tilfælde, det år man vil tage udgangspunkt i og sammenligne med. Vi vælger 2007, da det er det første år i tabellen.

Den skarpe elev vil hurtigt aflæse af formlen, at det bare er den procentuelle udvikling der beregnes mellem perioden og basisperioden. Perioden vil typisk være år i de skriftlige opgaver. Det er værd at bemærke at der er et spring på to år mellem perioderne i den ovenstående opgave.

Eksempel

Som eksempel vil vi beregne indekstallene for folkepensionisterne. Kigger vi på tallene som er opgivet i tabellen kan vi se en stigning i antallet af folkepensionister i mellem perioderne. Vi vil derfor også forvente at indekstallene bliver positive hvis vi vælger 2007 som basisår.

2007/2007*1002009/2007*1002011/2007*100
803000/803000*100845000/803000*100904000/803000}*100
100105,23112,58

Det er kun den nederste række tal i tabellen der er indekstallene. I første række er det årene som er sat ind i formlen for at vise hvordan man dividere med basisåret.
I anden række er det tallene fra årene som er sat ind i samme formel. Tredje række er resultatet af anden række og dermed det som du skal opgive i din egen tabel i den skriftlige opgave.

I første og anden række kan vi altså se at vi hele tiden sammenholder udviklingen i forhold til basisåret 2007. Ved at trække 100 fra indekstallene kan vi kommenterer på udviklingen. I dette tilfælde ville vi kunne konstatere at i 2011 var 12,58 procent flere folkepensionister end i 2007.

Når vi laver ovenstående beregninger for alle grupper får vi en tabel som ser således ud:

Indekstal

Her afrundet til én decimal. Det er nu hurtigt at sammenligne de enkelte variable i forhold til udviklingen.

Valg af basisperiode

Der er ikke nogle specielle regler eller krav til hvilket år man vælger som basisperiode. I dette tilfælde (og i de fleste andre) giver det god mening at sammenligne udviklingen fra 2007 og så frem.

Tolkning mellem perioder hvor basisperioden ikke indgår

Hvis vi gerne vil sammenligne perioden 2009 og 2011 i forhold til udviklingen i folkepensionister, så kan vi godt trække de to tal fra hinanden og sige noget om udviklingen. 112,6 – 105,2 = 7,4. Men hvad betyder de 7,4? Tallet er forskellen mellem 2009 og 2011 i procentpoint. Det vigtige er her procentPOINT. I 2011 er indekstallet vokset med 7,4 procentpoint i forhold til 2009.

Beregninger i Excel

Vil du gerne lære hvordan man foretager beregningerne nemt i Excel så klik her.

Links til opgaver/øvelse

Øvelse i indekstal med statsgæld