Skriftlig eksamen – Beregning af indekstal i Excel

Indekstal i Excel

I dette afsnit skal vi beregne indekstal i Microsoft Excel. Har du ikke læst om indekstal eller søger en uddybning så klik her. På linket kan du også se den opgave vi tager udgangspunkt i.

Start med at hente følgende fil: Data-indekstal eller skriv selv tallene fra opgaven ind i Excel.

Lav en kopi af tabellen

Vi laver en kopi af tabellen til vores indekstal. Vi vil gerne kunne bruge de absolutte tal til vores beregninger, så dem sletter vi ikke i den første tabel.

Beregn én af cellerne

Vi starter med at skrive “=” hvilket fortæller Excel at vi gerne vil beregne noget. Herefter markerer vi først perioden og dividere det med basisperioden til sidst ganger vi med 100. Det følger af formlen: $$\frac{periode}{basisperiode}*100$$

Excel har nu beregnet indekstallet for 2011 for “Arbejdsstyrke i alt”. Har man rigtig god tid og kan lide manuelt taste- og klikarbejde, så gør man bare det samme for alle de øvrige celler i tabellen.

Vil man gerne lære en smart måde så læser man videre.

Lås 2007 og træk

Nu bliver det lidt mere teknisk, men også smart og nemt.

Vi starter med at sætte et dollartegn ($) foran “B” i cellen. Det betyder at rækken “B” er låst og den vil IKKE ændre sig til “A” eller noget andet når vi trækker i cellen. Dvs. at vi holder basisperioden 2007 fast. Vi låser ikke “2”, som her repræsenterer “Arbejdsstyrke i alt”, da vi gerne vil at den ændrer sig når vi trække cellen ned.

Når vi trække i den lille grønne firkant i cellens nederste højre hjørne kopierer vi formlen – på nær det vi låser fast med dollartegn.

Vi låser derfor heller ikke “D2”, som er perioden, da vi gerne vil ændre perioden som divideres med basisperioden 2007.