Din placering i det politiske rum

rulet çark resmi Download

Dig i det politiske rum 2011 v. 1.

  • Svar på fire fordelingspolitiske og fire værdipolitiske spørgsmål og find ud af hvordan du placerer dig i forhold til partiernes vælgere.
  • Læreren eller eleverne kan indtaste de øvrige elevers score og lave et politisk rum for hele klassen

Partiernes placering i det politiske rum

Har du undret dig over, hvordan man placerer de danske partier i to-dimensionelle rum i dine politikbøger?

I figur 1 kan du se placeringen af partierne i 2007 på hhv. den fordelingspolitiske og værdipolitiske dimension. Det er dog lidt forskelligt, hvordan de enkelte bøger vender den værdipolitiske akse, se fx Hansen (u.å) på sidste side1. Det gør dog ingen forskel, om den vender den ene eller anden vej.

Politiske rum 2007
Figur 1: Partiernes placering i det politiske rum 2007
Kilde: Egne beregninger på data fra Valgundersøgelsen  2007.

Det er faktisk lidt forkert at skrive, at der er partiernes placering, faktisk er det partiernes vælgeres placering. Den gennemsnitlige Enhedslisten-vælger vil altså placere sig markant mere til venstre både på fordelingspolitikken og værdipolitikken end nogle af de øvrige partiers vælgere. Det er heller ikke alle vælgere, som der måles på. Det er kun de vælgere, som deltager i Valgundersøgelsen; en spørgeskema-undersøgelse med 1000-2000 respondenter, som finder sted efter hvert valg.

Hvordan omsættes holdninger til en score?

Rummet indeholder to dimensioner, som er anerkendt og meget anvendt i politisk forskning.

Fordelingspolitikken indeholder holdninger til:

1. Sociale reformer/mere velfærd
2. Større lighed
3. Kontrol med erhvervslivet
4. Beskatning af høje indkomster

Den værdipolitiske dimension består af holdninger til:

1. Om indvandring udgør en trussel
2. Vækst vs. miljø
3. Hårdere straffe
4. Ulandsbistandens størrelse

Den præcise formulering af spørgsmålene og svarene kan findes i Excel-programmet, som der er linket til øverst på siden. Kan også aflæses i skærmbilledet nedenunder.

Dig-i-det-politiske-rum-2011

Når respondenten har svaret på spørgeskemaet, som indeholder en del flere spørgsmål, beregnes en indeksscore for de to dimensioner. Det gøres ved at give svarkategorier som “Helt enig”, “Delvis enig” osv. et nummer. I dette tilfælde har de venstreorienterende holdninger fået et lavt tal og de højreorienterede holdninger et højt tal.
Herefter beregnes et gennemsnit for alle svarene på de fordelingspolitiske holdninger og efterfølgende de værdipolitiske holdninger. Det er nu muligt at placere alle vælgerne i det politiske rum, men det bliver hurtigt uoverskueligt med 2000 punkter i det politiske rum. I stedet beregner man gennemsnittet for de enkelte partiers vælgere og man får derefter en figur som i figur 1.

Din placering

Partiernes placering i rummet er et udtryk for den gennemsnitlige placering inden for partiernes vælgere. Derfor vil man i nogle tilfælde også ligge et stykke fra ens parti, da det er gennemsnitsberegninger partierne er baseret på.

Ud over at se på hvem man ligger tæt på, er det også vigtigt at se på hvem man ligger på linje med i figuren, det er nemlig dem man deler holdninger med på den enkelte dimension. Det er muligt at være enig med et parti på de fordelingspolitiske spørgsmål men ikke nødvendigvis på de værdipolitiske.
Stemmer du på partiet hovedsageligt pga. deres værdipolitik eller fordelingspolitik, eller er det begge politikområder?

Undrer det dig, at DF ligger i midten på det fordelingspolitiske område? Deres placering kan skyldes, at vælgerne i højere grad stemmer på partiet ud fra deres værdipolitik og ikke deres fordelingspolitik. Der vil derfor være stor spredning i mellem DF’s vælgere på den fordelingspolitiske akse, nogle er højreorienteret andre er venstreorienteret, hvilket giver et gennemsnit i midten. Det er derimod mindre sandsynligt at nogen er værdipolitisk venstreorienteret, eftersom partiets mærkesager er knyttet til værdipolitikken, derfor ligger deres gennemsnitlig placering markant til højre på den værdipolitiske akse.

Det politiske rum i klassen

Det er også muligt at indtaste andre elevers placering i de sorte felter i Excel-programmet, på den måde kan der dannes et politisk rum for hele klassen, hvilket forhåbentligt kan lede til mange diskussioner, som fx hvad der ligger bag ens placering: baggrundsvariable som fx køn, forældres uddannelse eller om man har fokus på økonomien eller går mere på i værdierne. I figur 2 ses et eksempel på en hel 1.g.-klasses placeringer i det politiske rum.

Figur 2: De grønne trekanter markerer elevernes placering i det politiske rum. Eleverne stammer fra en 1.g.-klasse på Marselisborg Gymnasium. Den røde firkant markerer lærerens placering, som også har svaret på spørgsmålene. Kilde: Dig i det politiske rum 2007 v1.6.
Figur 2: De grønne trekanter markerer elevernes placering i det politiske rum. Eleverne stammer fra en 1.g.-klasse med samfundsfag C på Marselisborg Gymnasium. Den røde firkant markerer lærerens placering, som også har svaret på spørgsmålene.
Kilde: Dig i det politiske rum 2007 v1.6.

Fodnoter og henvisninger

  1. Hansen, M. I. (u.å.). Fordelingspolitik og værdipolitik I: SamfNU. URL: http://samfnu.systime.dk/fileadmin/filer/Tekster/Emne5/t_mih_fordel_vaerdipol.pdf. Sidst besøgt: 8/2-2015