Øvelse i indekstal med statsgæld

Indekstal er en af de simple matematiske beregninger som I skal kunne foretage til den skriftlige eksamen. Jeg har derfor lavet en lille opgave, som I kan løse ved brug af indeksberegninger.

Opgaven

1) Først er I nødt til at forstå hvad indekstal er og hvordan de beregnes.
Gå først ind på http://www.opensamf.dk/skriftlig-eksamen/#34_Indekstal og dernæst ind på http://www.opensamf.dk/skriftlig-eksamen-indekstal/

2) Download og åben datamaterialet Opgave-indekstal-statsgaeld.
I skal nu orientere jer i dataet. Hvordan er statsgæld målt? Hvilke lande er med? Hvilke perioder/år er med?

3) I skal nu beregne indekstallene. For at se hvordan man gør det i Excel klik da på dette link: http://www.opensamf.dk/skriftlig-eksamen-beregning-af-indekstal-i-excel/

4) Kopier tabellen med indekstal over i Word. Sørg meget gerne for at det ser pænt ud.

5) Undersøg hvad der kan udledes af tabellen. Husk de præcise nedslag.

6) Forklar kort hvorfor det er godt at bruge indekstal på det udleverede data.

Ligeløn #2 – Sundhedsområdet

I forrige indlæg kunne den snu læser se at sundhedsområdet var det arbejdsområde hvor der var størst forskel mellem kønnene i forhold til ligeløn.

Her kunne man se at kvindernes andel af mændenes løn var nede på 68,5 procent, dvs. langt fra ligeløn. Der findes mange mulige hypoteser: Arbejder kønnene i forskellige stillinger inden for sundhedsområdet? Er mænd læger og kvinder sygeplejesker? Er det forskelle i stillingsniveauet der afgøre forskellene? Bliver mændene i højere grad ledere end kvinderne?

Nedenfor har jeg derfor udarbejdet en tabel som kontrollere for netop stillingerne og stillingsniveauet inden for sundhedsområdet. Desuden er der beregnet hvor meget mændene tjener mere end kvinderne i procent.

At kontrollere vil sige at man adskille fx ledere og lønmodtagere i tabellen. I grafikken i forrige indlæg er de samlet i under ét. Hvis antagelsen er at mænd i højere grad er ledere, så vil det netop skævvride lønforskellene. Her ved at adskille dem fra hinanden (ledere og lønmodtagere) kan vi derfor sammenligne løn for fx kvindelige og mandlige ledere, samt inden for forskellige stillingskategorier (læger vs. sygeplejesker).

starburst slot oyunu Hvordan passer det i forhold til ovenstående hypoteser?

De blanke celler skyldes for få personer til at Danmarks Statistik kan oplyse gennemsnitlønnen.

Det kunne også være interessant at se på fordelingen mellem kønnene og om de vælgere at blive ledere eller ej. Det viser nedenstående tabel.

Kilde: https://www.statistikbanken.dk/LONS20

Er der ligeløn?

Findes der arbejdsfunktioner/brancher hvor kvinderne tjener mere end mændene?

source link Ja, dog kun ganske få arbejdsfunktioner ifølge tallene fra Danmarks Statistik, som jeg har forsøgt visualiseret nedenfor. Søjlen til venstre viser hvor meget kvindernes løn udgør af mændenes inden for den arbejdet. Den højre søjle viser den gennemsnitlige timelønnen for arbejdet uafhængigt af køn. Beklager de lidt stereotype farver som søjlerne har fået, de beskriver nemlig kønsfordelingen for de enkelte arbejdsfunktioner – jo mere lyserød desto højere andel af kvinder er der i arbejdsfunktionen. Hold musen over de enkelte søjler for at se arbejdsfunktion og andre detaljer.

Note til grafen: Det er muligt at sortere efter de enkelte søljer, prøv fx at holde mussen over teksten “Timeløn i kroner” og klik derefter på det lille symbol, som dukker op til højre for teksten.

Opgave

Gå på opdagelse i grafen.
(1) I hvilke jobs tjener kvinderne mere end mændene og omvendt?
(2) Er der sammenhæng mellem længderne på søjlerne til venstre og til højre?
(3) Kan du finde et job hvor der er en høj timeløn og en høj ligeløn?
(4) Hvilke tendenser kan du finde i grafer?
(5) Hvilke mulige forklaringer er der på tendenserne?

Undrer du dig over de store forskelle i løn mellem kønnene på sundhedsområdet?