Ligeløn #2 – Sundhedsområdet

I forrige indlæg kunne den snu læser se at sundhedsområdet var det arbejdsområde hvor der var størst forskel mellem kønnene i forhold til ligeløn.

Her kunne man se at kvindernes andel af mændenes løn var nede på 68,5 procent, dvs. langt fra ligeløn. Der findes mange mulige hypoteser: Arbejder kønnene i forskellige stillinger inden for sundhedsområdet? Er mænd læger og kvinder sygeplejesker? Er det forskelle i stillingsniveauet der afgøre forskellene? Bliver mændene i højere grad ledere end kvinderne?

Nedenfor har jeg derfor udarbejdet en tabel som kontrollere for netop stillingerne og stillingsniveauet inden for sundhedsområdet. Desuden er der beregnet hvor meget mændene tjener mere end kvinderne i procent.

At kontrollere vil sige at man adskille fx ledere og lønmodtagere i tabellen. I grafikken i forrige indlæg er de samlet i under ét. Hvis antagelsen er at mænd i højere grad er ledere, så vil det netop skævvride lønforskellene. Her ved at adskille dem fra hinanden (ledere og lønmodtagere) kan vi derfor sammenligne løn for fx kvindelige og mandlige ledere, samt inden for forskellige stillingskategorier (læger vs. sygeplejesker).

slot makinesi anakart Hvordan passer det i forhold til ovenstående hypoteser?

De blanke celler skyldes for få personer til at Danmarks Statistik kan oplyse gennemsnitlønnen.

Det kunne også være interessant at se på fordelingen mellem kønnene og om de vælgere at blive ledere eller ej. Det viser nedenstående tabel.

Kilde: https://www.statistikbanken.dk/LONS20

Er der ligeløn?

Findes der arbejdsfunktioner/brancher hvor kvinderne tjener mere end mændene?

kumar makinası oyunu oyna Ja, dog kun ganske få arbejdsfunktioner ifølge tallene fra Danmarks Statistik, som jeg har forsøgt visualiseret nedenfor. Søjlen til venstre viser hvor meget kvindernes løn udgør af mændenes inden for den arbejdet. Den højre søjle viser den gennemsnitlige timelønnen for arbejdet uafhængigt af køn. Beklager de lidt stereotype farver som søjlerne har fået, de beskriver nemlig kønsfordelingen for de enkelte arbejdsfunktioner – jo mere lyserød desto højere andel af kvinder er der i arbejdsfunktionen. Hold musen over de enkelte søjler for at se arbejdsfunktion og andre detaljer.

Note til grafen: Det er muligt at sortere efter de enkelte søljer, prøv fx at holde mussen over teksten “Timeløn i kroner” og klik derefter på det lille symbol, som dukker op til højre for teksten.

Opgave

Gå på opdagelse i grafen.
(1) I hvilke jobs tjener kvinderne mere end mændene og omvendt?
(2) Er der sammenhæng mellem længderne på søjlerne til venstre og til højre?
(3) Kan du finde et job hvor der er en høj timeløn og en høj ligeløn?
(4) Hvilke tendenser kan du finde i grafer?
(5) Hvilke mulige forklaringer er der på tendenserne?

Undrer du dig over de store forskelle i løn mellem kønnene på sundhedsområdet?

Overhaler indvandrerne danskerne i uddannelseniveau?

Dette korte indlæg skal se på forholdet mellem uddannelse og oprindelse dvs. undersøge forskellene i uddannelsesniveau mellem indvandrere, efterkommere og personer med dansk oprindelse. Endvidere undersøges udviklingen over tid og der er muligt at se på kønnenes udvikling inden for forskellige aldersgrupper. Kort sagt er der en række faktorers indvirkninger på uddannelse som vi sætter i spil.

Oven for er dataet som man kan lege og klikke rundt i. Dataet er hentet fra Danmarks Statistik.

Opgave

  • Prøv at klikke rundt i mellem alderskategorierne i panelet til højre.
  • Er der i nogen alderskategorier hvor indvandrene klarer sig ligeså godt eller bedre end personer af danske oprindelse?
  • Er forskellen der stadig hvis vi kun ser på mændene?

De kritiske vil sikkert bemærke at indvandrerne dækker en relativ bred gruppe. Både vestlige og ikke-vestlige indvandrere indgår under kategorien “Indvandrere”. Desværre er det ikke muligt i ovenstående visualisering at skelne mellem de to kategorier.

Mulige fejlkilder

Ligeledes er der en del “Uoplyst” i forhold til indvandrernes uddannelsesniveau. En mulighed er helt at fjerne kategorien ved at klikke på H10 Uoplyst i panellet til højre og klikke “Exclude”. Hermed bliver tallene mere sammenlignelig. Der bør dog tages det forbehold at det også kan skævvride fremstilling. Det sker fx hvis “Uoplyst” dækker over ingen uddannelse i højre grad end ukendt uddannelse. Personer med dansk oprindelse har højest sandsynligt taget deres uddannelse i Danmark og derfor vil det også fremgår i Danmarks Statistik gennem direkte indberetning fra uddannelsesstederne. Når du kommer til Danmark som indvandrer kan der være mangler i registeringen. Registeringen for efterkommere er også væsentlig bedre end for indvandrere.