Øvelse med Durkheim

Øvelsen her inspireret af Emilie Durkheims hypotese om at en svækkelse af normer leder til flere selvmord. Jeg har dertil lavet et datasæt bestående af en lang række landes selvmordsrater og andelen af personer i landet, som mener at religion er vigtigt. Dataet i datasættet stammer fra hhv. 2015 og 2009, så det er måske at gøre  vold på Durkheims hypotese, da der nok er andre ting i dag, som er sætter normerne i et samfund end religion.

slot casino oyunu Jeres opgave er nu at undersøge om der er en statistisk sammenhæng mellem religiøsitet og selvmord. Rent statistisk skal I lave regression med et XY-punktdiagram i Excel.

1) Start med at læse her: Lineær regression.
2) Download herefter datasættet: Data-selvmord-religion
3) Vælg hvad I anser for den afhængig og uafhængig variabel i datasættet. Argumentér ud fra jeres forestilling om årsagssammenhæng (kausalitet). Læs mere om det her.
4) Lav selve diagrammet og regressionen. Se guiden til hvordan man kan lave regression i Excel (klik på de enkelte billeder for at se en animation af hvordan de enkelte trin udføres).
5) Tolk på forskriften og R2-værdien.
6) Konkludér på baggrund af jeres undersøgelse om der er en statistisk sammenhæng mellem religiøsitet og selvmord.

en iyi mısır slot oyunları Datakilder:
Age-standardized suicide rates (per 100 000 population) 2015
http://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDEASDR?lang=en
Is religion important in your daily life? Yes, Important (decimal) 2009
http://news.gallup.com/poll/142727/religiosity-highest-world-poorest-nations.aspx