Øvelse i indekstal med statsgæld

Indekstal er en af de simple matematiske beregninger som I skal kunne foretage til den skriftlige eksamen. Jeg har derfor lavet en lille opgave, som I kan løse ved brug af indeksberegninger.

Opgaven

1) Først er I nødt til at forstå hvad indekstal er og hvordan de beregnes.
Gå først ind på http://www.opensamf.dk/skriftlig-eksamen/#34_Indekstal og dernæst ind på http://www.opensamf.dk/skriftlig-eksamen-indekstal/

2) Download og åben datamaterialet Opgave-indekstal-statsgaeld.
I skal nu orientere jer i dataet. Hvordan er statsgæld målt? Hvilke lande er med? Hvilke perioder/år er med?

3) I skal nu beregne indekstallene. For at se hvordan man gør det i Excel klik da på dette link: http://www.opensamf.dk/skriftlig-eksamen-beregning-af-indekstal-i-excel/

4) Kopier tabellen med indekstal over i Word. Sørg meget gerne for at det ser pænt ud.

5) Undersøg hvad der kan udledes af tabellen. Husk de præcise nedslag.

6) Forklar kort hvorfor det er godt at bruge indekstal på det udleverede data.