Ligeløn #2 – Sundhedsområdet

I forrige indlæg kunne den snu læser se at sundhedsområdet var det arbejdsområde hvor der var størst forskel mellem kønnene i forhold til ligeløn.

Her kunne man se at kvindernes andel af mændenes løn var nede på 68,5 procent, dvs. langt fra ligeløn. Der findes mange mulige hypoteser: Arbejder kønnene i forskellige stillinger inden for sundhedsområdet? Er mænd læger og kvinder sygeplejesker? Er det forskelle i stillingsniveauet der afgøre forskellene? Bliver mændene i højere grad ledere end kvinderne?

Nedenfor har jeg derfor udarbejdet en tabel som kontrollere for netop stillingerne og stillingsniveauet inden for sundhedsområdet. Desuden er der beregnet hvor meget mændene tjener mere end kvinderne i procent.

At kontrollere vil sige at man adskille fx ledere og lønmodtagere i tabellen. I grafikken i forrige indlæg er de samlet i under ét. Hvis antagelsen er at mænd i højere grad er ledere, så vil det netop skævvride lønforskellene. Her ved at adskille dem fra hinanden (ledere og lønmodtagere) kan vi derfor sammenligne løn for fx kvindelige og mandlige ledere, samt inden for forskellige stillingskategorier (læger vs. sygeplejesker).

http://www.pbtlc.com/king-of-faytr-98-oyna.html Hvordan passer det i forhold til ovenstående hypoteser?

De blanke celler skyldes for få personer til at Danmarks Statistik kan oplyse gennemsnitlønnen.

Det kunne også være interessant at se på fordelingen mellem kønnene og om de vælgere at blive ledere eller ej. Det viser nedenstående tabel.

Kilde: https://www.statistikbanken.dk/LONS20

One thought on “Ligeløn #2 – Sundhedsområdet”

Der er lukket for kommentarer.