Teorier og modeller

1. Introduktion

2. Hvad er en teori?

Når vi beskæftiger os med metode inden for samfundsvidenskaben er det vigtigt at kende en række centrale begreber – et af de begreber er pille zum brustwachstum teori.

Teori er viden om sociale fænomener, fx at kvinder politisk er mere venstreorienteret end mænd, da partierne på venstrefløjen repræsenterer bløde værdier, som appellerer til kvinders moderinstinkt. En teori omhandler således, hvordan egenskaber eller begivenheder påvirker hinanden. En teori inden for samfundsvidenskaberne kan ikke nødvendigvis sidestilles med “sandheden”, teorier bliver ofte udfordret og testet. Det er heller ikke unormalt at der findes couples seeking women in Naracoorte konkurrerende teorier, dvs. forskellige teorier som forklarer samme sociale fænomen. Det kan igen være teorien om at kvinder ofte stemmer på venstrefløjen, i stedet skyldes at de er offentligt ansatte og dermed stemmer på partier, som traditionelt går ind for en stor offentlig sektor. De stemmer derfor ud fra egeninteresse.

3. Hvad er en model?

4. Hvad er en hypotese

Opgaver

  1. Opstil to undersøgelsesdesign som hhv. tager udgangspunkt i den induktive og deduktive tilgang.
  2. Diskutér fordele og ulemper ved de to tilgange.
  3. Overvej om du skal tage den induktive eller deduktive tilgang til din problemstilling.