Induktion og deduktion

1. Introduktion

Med vores nye forståelse for teori og empiri kan vi tage fat på forholdet mellem de to begreber. I startfasen af en undersøgelse vil man ofte skulle tage stilling til om tilgang til problemstillingen skal tage udgangspunkt i eksisterende teorier/viden eller om det er empirien som skal drive undersøgelsen.

Tilgangen hvor vi tager udgangspunkt i teorier kaldes den induktive tilgang, mens den deduktive tilgang tager udgangspunkt i empirien, for derefter at forme en teori.

Figur X: Forholdet mellem den induktive og deduktive tilgang

Deduktiv tilgang: Teori → Hypotese → Indsamling af empiri → Bekræfte eller afvise hypotese → Opdatere teorien

Induktive tilgang: Empiri → Mønster → Hypotese → Teori

Induktion tager derfor udgangspunkt i det partikulærere for derefter at forme en generel teori.

Lad os se nærmere på to samfundsvidenskabelige undersøgelse der hhv. bruge den induktive og deduktive tilgang.

1.2. Eksempel på induktiv tilgang

1.3. Eksempel på deduktiv tilgang