Øvelse i SurveyBanken: Traditionelle værdier

Formålet med denne øvelse er at lære, hvordan man kan lave en samfundsvidenskabelige undersøgelse i Surveybanken. Undersøgelse tager udgangspunkt i nedenstående spørgsmål.

peniksen suurentaminen Undersøgelsesspørgsmål: Er de traditionelle/moderne værdier helt forsvundet i det senmoderne samfund? 

Læs mere Øvelse i SurveyBanken: Traditionelle værdier